20101227

#KAHKAHKAHKAHKHAKHKAHKAHKAHAKAH,


HANTU KAK LIMAH BALIK RUMAH?

CER CITE CER CITE CER CITE CITE!

KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH
KAHKAHKAHKAHKAHKAKAHKAHKAH!!

TERBAIK LAH MAMAT KHALID.GUA TABIK SPRING ENAM BELAS KALI DEKAT LU
GA GA GA GA GA GA!
THANKS FOR MAKING ME LAUGH SO HARD WITH JIMMY!
HAHAHHAHAHAHA:D

"KALAU KITO INGAK KO OGHE,OGHE INGAK KEK KITO
SBB TU DIO DATE JUMPO KITO"

No comments: